Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Σπυρ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι  η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων Διμήνου  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018  του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,  αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ  12/11/2018.