Συστήνεται παρατηρητήριο Καταγραφής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας για την σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα, σε κτίρια που διαχειρίζονται από Δημόσιους Φορείς, υπεγράφη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικολάου Μπαλαμπάνη. Στόχος της συνεργασίας των φορέων της Δυτικής Ελλάδας είναι η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά, έχοντας δίπλα της όλους εκείνους που γνωρίζουν τα θέματα και αποτελούν θεσμικά φορείς της Πολιτείας. Τα Τεχνικά μας Επιμελητήρια και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι λόγοι δεν είναι τυπικοί, είναι ουσιαστικοί. Συμβάλλουμε όλοι μαζί σε έναν κοινό σκοπό», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, τονίζοντας ότι η θέση της Περιφέρειας για συνεργασία είναι γνωστή.

Ο σκοπός του Παρατηρητήριου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι η μέτρηση και η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται, η δημιουργία βάσης δεδομένων, η διασύνδεση και η αξιολόγηση των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών και παραμέτρων σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες των συμβαλλομένων φορέων ή διαχειρίζονται από αυτούς, με την εγκατάσταση ψηφιακών (έξυπνων) μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στα επιλεγμένα από τους φορείς κτίρια.

Η καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας των δημόσιων κτιρίων ήδη έχει ξεκινήσει, καθώς ήδη υπάρχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και εκκρεμεί η προμήθεια των έξυπνων μετρητών προκειμένου οι καταναλώσεις να πηγαίνουν άμεσα στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, κάτι που θα γίνει άμεσα, είναι θέμα δηλαδή ημερών.

Το ουσιαστικότερο όμως, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Λίνο Μπλέτσα, είναι η δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας με νόμο που ψηφίστηκε το 2017, ο οποίος βοηθάει πολύ και αποτελεί επί της ουσίας το μέλλον μας στην εξοικονόμηση ενέργειας και την παροχή «εργαλείων» όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός της ΔΕΗ. Δηλαδή μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να συσταθεί μεταξύ ΟΤΑ ή δημοσίων φορέων ή και μεταξύ ιδιωτών και θα έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας ή και την πώληση ενέργειας. Γι παράδειγμα, η Περιφέρεια ή ο Δήμος θα μπορεί να παράξει ενέργεια την οποία και θα δώσει στα φτωχά νοικοκυριά.

Mpletsas
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Λίνος Μπλέτσας

«Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας μαζί με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, που αφορά την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν δημόσιο κτίρια, μεταξύ των οποίων τα κτίρια της Περιφέρειάς, του Πανεπιστημίου, αλλά και τα κτίρια των δύο Τεχνικών Επιμελητηρίων. Με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και με την χρήση μιας ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία, τα οποία θα δοθούν σε ειδικές ομάδες εργασίας των δύο Επιμελητηρίων οι οποίες μετά την επεξεργασία θα κάνουν προτάσεις και θα προτείνουν δράσεις που θα πρέπει να γίνουν από την Περιφέρεια για τα κτίρια αυτά. Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που έχει γίνει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό αποτύπωμα στην Δυτική Ελλάδα. Το σημαντικότερο είναι πως αποτελεί την αρχή της δημιουργίας μιας ενεργειακής κοινότητας μεταξύ των μελών του μνημονίου αυτού. Τα ΤΕΕ αναλαμβάνουν την ενημέρωση των πολιτών για το τι σημαίνει ενεργειακή κοινότητα και ποια είναι τα σημαντικά οφέλη της, αλλά και να κάνουν τις απαραίτητες προτάσεις και προεργασία για την σύσταση της ενεργειακής κοινότητας» σημείωσε ο κ. Μπλέτσας.

Στην πρώτη φάση τα κτίρια της Περιφέρειας στην Αιτωλοακαρνανία είναι περίπου δέκα, είτε ιδιόκτητα, είτε ενοικιαζόμενα, ένα κτίριο που ανήκει στο ΤΕΕ και κτίρια του Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο στο οποίο το ΤΕΕ αμέσως στάθηκε αρωγός και πάνω σ’ αυτό θα λάβουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Σε πανελλαδικό επίπεδο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πρωτοπόρες. Υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των Τεχνικών Επιμελητηρίων και της Περιφέρειας και βοηθάμε σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στο γεγονός να μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση στην φθηνή ενέργεια, κάτι που είναι και η ουσία. Το ζήτημα έχει κοινωνικές διαστάσεις πέραν των αναπτυξιακών, καθώς μια γειτονιά μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά σε μια ταράτσα, όλα τα σπίτια να έχουν ενέργεια και ο ένας να χρησιμοποιεί το ρεύμα που δεν χρησιμοποιεί ο άλλος» υποστήριξε ο κ. Μπλέτσας.

Κώστας Χονδρός για την εφημερίδα «Συνείδηση»