Οι Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. που «έρχονται»

Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο «στενό» και «ευρύτερο» δημόσιο τομέα, από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το άμεσο και προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα:

 1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: 26 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας
 2. Επιμελητήριο Μαγνησίας: 3 θέσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
 3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Κατάστημα Κράτησης Δράμας): 240 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. κατηγορίας
 4. ΚΔΜΕΠ (ΝΟΗΣΙΣ): 4 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε. κατηγορίας
 5. Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 27 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατηγορίας και
 6. ΕΕΠ: 122 θέσεις.

Επίσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του epoli.gr το Α.Σ.Ε.Π. θα προχωρήσει στην επεξεργασία των ακόλουθων αιτημάτων, προκειμένου να ενταχθούν σε προκήρυξη:

 1. Υπουργείο Εσωτερικών: 758 θέσεις Π.Ε.,Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Δήμοι)
 2. Ο.Τ.Α.: 7 θέσεις Δ.Ε. Τηλεφωνητών
 3. ΔΑΠΕΕΠ: 34 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. κατηγορίας
 4. ΕΥΑΘ ΑΕ: 82 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. κατηγορίας
 5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: 69 θέσεις Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. κατηγορίας
 6. ΕΑΠ: 251 θέσεις Π.Ε.,Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας
 7. ΕΚΑΠΥ: 19 θέσεις Π.Ε. κατηγορίας
 8. ΕΚΑΠΥ Α.Ε.: 6 θέσεις Ε.Ε.Π.
 9. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 7 θέσεις Ε.Ε.Π.
 10. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών: 3 θέσεις Π.Ε. κατηγορίας
 11. ΑΕΠΠ: 10 μέλη της Αρχής
 12. ΚΕΘΕΑ (Υπουργείο Υγείας): 4 θέσεις Π.Ε. και Τ.Ε.
 13. Υπουργείο Δικαιοσύνης: 11 θέσεις Δ..Ε κατηγορίας κλάδου Γραμματέων και
 14. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 4 θέσεις Ε.Ε. επί θητεία.

Επίσης, ξεκινούν οι διαδικασίες πλήρωσης 4.015 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν. 2190/1994, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

agriniotime 937 | Πηγή: epoli.gr