937fm
Αρχική » Ειδήσεις » Προσλήψεις σε Δήμους – Ποιες θέσεις προκηρύσσονται μέχρι τέλος Απριλίου
Προσλήψεις σε Δήμους – Ποιες θέσεις προκηρύσσονται μέχρι τέλος Απριλίου

Προσλήψεις σε Δήμους – Ποιες θέσεις προκηρύσσονται μέχρι τέλος Απριλίου

Την εβδομάδα αυτή το υπουργείο Εργασίας πρόκειται να ανακοινώσει πολιτικές για την ανεργία, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το μεγάλο πρόγραμμα της  κοινωφελούς  εργασίας που αφορά στην πρόσληψη 36.500 ανέργων σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών «άναψε» το πράσινο φως για πάνω από 1.000 έκτακτες προσλήψεις σε Δήμους, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ήδη μέσω του ΑΣΕΠ «τρέχουν» οι αιτήσεις για πάνω από 300 θέσεις με τετράμηνες συμβάσεις, ενώ τα επόμενα εικοσιτετράωρα ο αριθμός των θέσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.000, καθώς ο ένας μετά τον άλλο οι Δήμοι κινούν διαδικασίες προσλήψεων.

Τα αιτήματα αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα σε θέσεις νοσηλευτών, κοινωνικών  λειτουργών, οικογενειακών βοηθών, οδηγών, υδρονομέων και προσωπικού καθαριότητας, ενώ θέσεις έχουν προκηρυχθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του Δήμου Αθηναίων καθώς και στον ΕΔΣΝΑ.

36.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Πριν το Πάσχα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. για 36.500 άνεργους ηλικίας 18-67 ετών σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. Οι άνεργοι θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών, με αμοιβή 546 ευρώ το μήνα.

Από το σύνολο των θέσεων, θα υπάρξουν και 599 «αθλητικές» θέσεις, εκ των οποίων οι 350  θα αφορούν αποφοίτους Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα ενισχύσουν τον ερασιτεχνικό, μαζικό, αθλητισμό.

Οι υπόλοιπες 249 θέσεις θα αφορούν σε διάφορες ειδικότητες (Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών Έργων, Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Λογιστές, Νοσηλευτές, Υδραυλικοί, Ναυαγοσώστες Πισίνας, Εργοδηγοί, Κηπουροί, Φύλακες, Αποθηκάριοι κ.λπ) και θα απορροφηθούν στις αθλητικές υποδομές της χώρας που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Α., καλύπτοντας επείγουσες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία τους.

H δράση κοινωφελούς χαρακτήρα περιλαμβάνει:

– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

– Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Ποιους αφορά

Ωφελούμενοι θα είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς κ.α. οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις εξής κατηγορίες:

– άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,

– άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

– μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,

– άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

– άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών,

– εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,

– εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ. και

– άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Αγγελική Μαρίνου – insider.gr