Από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Αιτωλ/νίας-Ν.Μ.Μεσολογγίου«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικές εγκρίσεις του ΑΣΕΠ θα προσληφθεί για τις ανάγκες της Φύλαξης και τις ανάγκες της Σίτισης στο Νοσοκομείο μας το παρακάτω προσωπικό:

  1. 6 Άτομα ΥΕ Φύλακες-Νυχτοφύλακες
  2. 3 Άτομα, ένας (1) ΔΕ Μαγείρων και δύο (2) ΥΕ Λαντζέρων – Τραπεζοκόμων και Διανομής Γευμάτων για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2020.

Οι αιτήσεις για μεν την Φύλαξη αρχίζουν από 21/02/2020 και λήγουν στις 03/03/2020 για δε την Σίτιση από 28/02/2020 έως 09/03/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2631360110 κα. Μαντέκα Βασιλική.