Η ΚΕΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη:

Ενός ατόμου ειδικότητας Τ.Ε.Ι. Διοίκησης και Οικονομίας
Δυο ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου του κινηματογράφου ΑΝΕΣΙΣ
Δυο ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών Εσωτερικών χώρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ