Από το έργο μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεχωρίζω την έκθεση στην οποία ήμουν εισηγητής εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας για την Αναβάθμιση του Ευρωπαικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας #rescEU

Με τη νομοθεσία αυτή, που συμπεριλήφθηκε στα 20 πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ένωσης την τελευταία πενταετία, δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε η κάθε χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, μειώνοντας τις πιθανότητες για νέες τραγωδίες όπως αυτή στο Μάτι.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: