Μετά από εισήγηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, ο υφυπουργός Αθλητισμού με απόφασή του απαγόρευσε την οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση «για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».