Με εισήγηση, του δημάρχου Θέρμου Σπ.Κωνσταντάρα στο δημοτικό συμβούλιο και κατόπιν επαφών του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με την συνδρομή του γεωπόνου – δημοτικού συμβούλου Γιώργου Κοντογιάννη, ψηφίστηκε πίστωση 20.000 ευρω πλεον ΦΠΑ ,ώστε το «Σαγκουίνι Γουρίτσης» να αναγνωρισθεί Προιόν Πιστοποιημένης Προέλευσης(Π.Ο.Π).