Σταύρος Καραγκούνης: Εκτιμώ ότι οι άξονες της πολιτικής στρατηγικής της επόμενης μέρας πρέπει να είναι οι εξής:

1) αλληλεγγύη σε εκείνους που θα πληγούν περισσότερο από την οικονομική κρίση που είναι ante portas.

2) ενίσχυση της συμμαχίας της Μεσογείου προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι παλιές μέθοδοι αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από το γερμανικό ιερατείο.

3) πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις και στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν στην Ε.Ε. με διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη θέση της χώρας.

4) ενίσχυση του επιβαρυμένου δημοσίου συστήματος υγείας.

5) πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και του αγροτικού – κτηνοτροφικού τομέα.

Τη σειρά προτεραιότητας μπορείτε να τη βάλετε εσείς. Πάντως χρειάζεται νηφαλιότητα και σοβαρότητα από όλους.