Ακολουθεί σε πίνακες το γράφημα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις χρηματοδοτήσεις της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας.

Σχεδιαγράμματα χρηματοδοτήσεως της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας. 

filodimos1

YpEs_sugentrotiko_F3

YpEs_AchaiaYpEs_HliaYpEs_Aitoloakarnania