Από τις 12/11/2019 έως τις 13/11/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.983.173,28 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι 498 και οι πληρωμές αφορούν τις τοπικές ομάδες leader, προγράμματα φρούτων, δασώσεις, βιολογικά, κομφούζιο κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.