Σας γνωρίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε, ύστερα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 17-10-2018  σύμφωνα με την Αριθ. 07/2018/17-10-2018 πράξη Γενικής Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, καθώς και τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, ως κάτωθι:

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος Πρόεδρος

ΠΑΠΠΑ  Ευανθία Αντιπρόεδρος

ΤΑΜΠΑΚΗ  Κοραλία Γενική  Γραμματέας

ΒΑΣΣΗΣ  Βασίλειος Ταμίας

ΙΩΑΝΝΟΥ  Θεοδώρα Μέλος

ΠΑΛΙΟΥΡΑ Μαρία Μέλος

ΧΑΝΤΖΗ  Κορίνα Μέλος

 

Αναπληρωματικά μέλη:

α)ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

β)ΣΚΑΛΙΣΤΗ  Έρια

γ)ΣΑΞΑΜΗ  Γεωργία

 

Αντιπρόσωπος στην Ένωση Γονέων Δήμου Αγρινίου

ΤΑΦΙΑΔΗΣ  Νικόλαος με αντικαταστάτη την ΠΑΠΠΑ Ευανθία

2.- Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια  θητείας του Δ.Σ. δυνάμει άρθρου 17 του καταστατικού είναι διετής.

3.- Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε, όπως επιβάλλεται , στην μεταξύ  μας αγαστή & δημιουργική συνεργασία.