Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Γιώργο Καταπόδη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης, ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής για το έργο της, τόνισε πως η ιεράρχηση και υλοποίηση δημοσίων έργων και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου γίνεται με κριτήρια τα κέρδη μεγάλων ομίλων και όχι για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών γι αυτό άλλωστε και εμφανίζονται φαινόμενα διαφθοράς και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επεσήμανε πως τις Δημόσιες Συμβάσεις και το πώς υλοποιούνται, το ΚΚΕ τις βλέπει υπό το πρίσμα της ικανοποίησης κοινωνικών αναγκών όπως είναι η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος ενώ δήλωσε την αντίθεση του κόμματος στην φορολογική επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων για την κατασκευή και τη συντήρηση των δημοσίων έργων. Τέλος, ο Δημήτρης Κουτούμπας συμφώνησε πως η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων πρέπει να στελεχωθεί για να μπορεί να συμβάλλει με περισσότερους προληπτικούς, δειγματοληπτικούς ελέγχους αλλά και στην εξέταση έγγραφων καταγγελιών.