Το Δ.Σ του Σ.Υ.Π.Ε.Α, συναντήθηκε, την Παρασκευή 22 Νοέμβρη 2019, με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μαρία Σαλμά και την ενημέρωσε για τα προβλήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Αρχικά καταγγέλθηκε η αυθαίρετη μετακίνηση υπαλλήλου που έγινε χωρίς ενημέρωση του ίδιου, χωρίς ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων του και χωρίς να ληφθεί υπόψη ο προγραμματισμός της διεύθυνσης που υπηρετούσε.

Στη συνέχεια κατατέθηκε υπόμνημα με διάφορα προβλήματα των υπαλλήλων και των υπηρεσιών. Ζητήθηκε η υλοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχουν κατοχυρωθεί από παλιά, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα της στέγασης των γραφείων του συλλόγου εντός του Διοικητηρίου, αλλά κι αυτών που κατακτήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας και συμπεριλαμβάνονται στις Συλλογικές Συμβάσεις και στο νόμο για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και προληπτικής ιατρικής και που η εφαρμογή τους έχει ήδη αρχίσει σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Στην Π.Ε. Αιτ/νίας υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρόλο που ο Σ.Υ.Π.Ε.Α., πρώτος απ’ τους συλλόγους της Π.Δ.Ε., κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρ’ όλες τις συνεχείς οχλήσεις του, για την υλοποίηση τους.

Επιπλέον τονίστηκε ότι υπάρχει η αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας, για την στελέχωση όλων των υπηρεσιών του νομού και πρώτα αυτών που έχουν άμεση και διαρκή επαφή με τους πολίτες.

Τέλος έγινε ενημέρωση για την διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Π.Ε.Α. στις 11 Δεκέμβρη 2019 και την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων για τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Υ.Π.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Μ. ΧΗΡΑ-ΓΚΟΥΜΑ