Στις 22/2/2017  αντιπροσωπεία του Συνδέσμου είχε συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα,  με τον Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας. Το  θέμα της συνάντησης  ήταν  η  διερεύνηση  τρόπων και η αναζήτηση  τα εργαλείων  που μπορούν να έχουν στην διάθεση τους  τα μέλη του Συνδέσμου  για την ενίσχυση της δραστηριότητας τους.

Συμφωνήθηκε η συμμετοχή του Συνδέσμου ως ιδρυτικό μέλος στην δράση «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα  και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η δράση αυτή είναι μια σύμπραξη των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας   , των δομών της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Οικονομικών και φορέων της ιδιωτικής οικονομίας,  στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εντός των πυλών της περιφέρειας μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Επιπλέον συμφωνήθηκε σε  Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στο Αγρίνιο, στα τέλη του επόμενου μήνα,  να  παρουσιαστεί και ν’ αναλυθεί  από την ίδια την περιφέρεια η δράση στην οποία θα συμμετάσχουμε και πως μέσα από την ενέργεια αυτή μπορούμε να ωφεληθούμε ως οικονομικές μονάδες αλλά και ως κοινωνία γενικότερα.