Σας προσκαλούμε στην 11η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα  18 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής),  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 • Συζήτηση της υπ. αριθ. 8/08-6-2018 Επερώτησης του Επικεφαλής  της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Βασιλείου Κουμπούρα με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη   Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νο Καρπέτα και τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Μπαλαμπάνη, σχετικά με τη διεξαγωγή αγώνων μοτοσυκλέτας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Παραχώρηση Ακινήτου πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου δυνάμει του άρθρου 73 του ν.4483/2017

                        (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

                               κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

 1. Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Έγκριση α) αποδοχής χρηματοδότησης και β) του τρόπου ανάθεσης, δύο έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ 071, με τίτλους: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ-ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ»  και «ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ».

          (εισηγητής  :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                 Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

 1. Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.500.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018.

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.500.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018.

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018.

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018».

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #12.620.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με ένταξη νέων υποέργων και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 38/03-4-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων».

                         (εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε

                                                Θέματα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνης

                                                Χαροκόπος)

 1. Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #51.880.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                              & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 82/4-6-2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Πρακτικής Άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».                     

                         (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού

                                              & Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)

 1. Συμπλήρωση της  υπ’ αριθ.173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 29/2018 απόφαση του ιδίου οργάνου, σχετικά   με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018.

          (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                 κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 1. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ΄ άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010.

                         (εισηγητής :Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής

                                              Ελλάδας κ.Γεώργιος Παν.Αγγελόπουλος)