Όπως πληροφορηθήκαμε την Πέμπτη 9 Αυγούστου στις 02:00 μ.μ., στο Κ.Υ. Αστακού θα γίνει συνάντηση φορέων και μεμονωμένων προσώπων, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα της Υγείας της περιοχής. Θέμα της σύσκεψης θα είναι η εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. Αστακού και η υγειονομική κάλυψη του τομέα ευθύνης του. Ήδη μαθαίνουμε, ότι ο εκτελών προσωρινά χρέη Δ/ντη του Κ.Υ. Αστακού, ιατρός κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης έχει στείλει έγγραφες προσκλήσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους.

mytikaspress.gr