Τα στοιχεία του φορολογούμενου, τα δικαιώματα επί των ακινήτων, το σύνολο του κύριου φόρου και το ποσό της καταβολής βρίσκονται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, που βρίσκεται στο Taxisnet.

Αυτό που λείπει όμως, είναι το ποσό, καθώς τα κουτάκια του είναι άδεια…Θα γεμίσουν όμως μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, οπότε και θα οριστεί το ύψος των πέντε μηνιαίων δόσεων, με την πρώτη να πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης δεν προβλέπεται έκπτωση.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού του φόρου ακινήτων ορίστηκε με απόφαση της κ.Σαββαΐδου και όπως αναφέρεται, είναι ο ίδιος για το 2015 και τα επόμενα έτη.

Εκτός των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων, όπως πέρυσι, ενώ σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος έχει 30 μέρες περιθώριο για να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Διαφορών της ΓΓΔΕ, σε περίπτωση που αμφισβητεί το ύψος του φόρου.

Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης υπολογισμού του φόρου απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

νέο εκκαθαριστικό - ΕΝΦΙΑ