Μύθοι και Αλήθειες

Ενημέρωση – Συζήτηση για την αρτηριακή υπέρταση, τους κινδύνους και την αντιμετώπισή της.

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου Γαβαλούς.

Διοργάνωση: Τοπική Ομάδα Υγείας Γαβαλούς