Η δυνατότητα σε 750 εργαζόμενους να λάβουν κατάρτιση σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο αγροδιατροφικός τομέας, η ενέργεια, ο επισιτισμός, η κλωστοϋφαντουργία και ο τουρισμός, αλλά και σε οριζόντιες δεξιότητες, όπως η επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι πωλήσεις, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, δίνεται στο πλαίσιο δυο σχετικών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ, που ενέκρινε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συγκεκριμένα, η Αυτοδιοίκηση θα διαθέσει για το σκοπό αυτό κονδύλια 1.500.000 ευρώ, ενώ οι προσκλήσεις αφορούν σε ήδη εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες καινοτομίας, κατοχυρώνοντας αφενός τις θέσεις εργασίας τους, θωρακίζοντας αφετέρου το επαγγελματικό τους μέλλον και τις προοπτικές τους στον εργασιακό τους βίο.

Φορείς υλοποίησης των δράσεων είναι η ΓΕΣΕΒΕΕ και η ΓΣΕΕ στην πρώτη πρόσκληση, που αφορά σε εργαζόμενους πολύ μικρών επιχειρήσεων, και ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΠΒΕ στη δεύτερη πρόσκληση που αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Παράλληλα με τις δράσεις που χρηματοδοτούμε μέσω του ΕΣΠΑ για την επαναπροώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, δίνουμε βαρύτητα και στην επανακατάρτιση εργαζομένων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να μη βρεθούν μπροστά στο φάσμα της ανεργίας.

Σε συνεργασία με τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους, υποστηρίζουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εργαζομένους στους τομείς – πρωταγωνιστές της τοπικής μας οικονομίας έτσι ώστε να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

real.gr