Θα υποβάλλει πρόταση ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης των Σχολείων;

Από την αρμόδια διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει γίνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα 4.C.1.1.-A2 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 20-9-2018. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τα σχολεία του δήμου μας, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Απλό το ερώτημα: Θα υποβάλλει κάποια πρόταση ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου για τις σχολικές του μονάδες, ή θα αφήσει το πρόγραμμα ανεκμετάλλευτο; Έχουν ενημερωθεί οι σχολικές μονάδες γι’ αυτό; Αν ναι, υπάρχει ετοιμότητα; Αν όχι, γιατί;

Αναμένουμε την απάντησή σας, αν και εσχάτως είστε ιδιαίτερα απασχολημένοι με άλλα “ανδραγαθήματα” καταπολέμησης της… “καταραμένης” φτώχειας στο Δήμο μας… Αν έχετε χρονικά περιθώρια, ασχοληθείτε λίγο.