Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικού οχετού στην θέση «Βαθύ Λαγκάδι» Αργυρού Πηγαδίου και της γέφυρας στην θέση «Κρυάβρυση» Κοσίνας. Σύντομα θα ξεκινήσει μια νέα γενιά έργων που θα αλλάξουν οριστικά την εικόνα του Δήμου Θέρμου.