Σάββατο 15 Δεκεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην θύρα 4 του Χαριλάου. Η Θ.6. πιστή στο ραντεβού της θα βρίσκεται δίπλα στην αρρώστια μας. Πάμε να πουλήσουμε τρέλα και να πάρουμε το διπλό. Καθήκον όλων μας η παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για την εκδρομή στους συνδέσμους Αγρινίου και Αθήνας.
Τιμή εκδρομής από Αγρίνιο με εισιτήριο αγώνα: 35 €

Χιλιόμετρα πολλά, μυαλό καθόλου!