Με αφορμή δίκαιες διαμαρτυρίες συμπολιτών μας σε διάφορες συνοικίες, από την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, γίνεται γνωστό, ότι για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, με συνεχείς διακοπές, δεν ευθύνεται ο Δήμος, αλλά σοβαρή βλάβη στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Γίνεται προσπάθεια από την Δ.Ε.Η., τα προβλήματα να λυθούν άμεσα.