Υπόμνημα στο Δασαρχείο Μεσολογγίου και στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας καταθέσαμε τις προηγούμενες ημέρες.

●Στο Δασαρχείο απευθυνθήκαμε ύστερα από την όξυνση του φαινομένου της λαθροθηρίας στην περιοχή της Κλείσοβας.
●Για τον ίδιο λόγο απευθυνθήκαμε και στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας αλλά και για τα πολύ σημαντικά ζητήματα:
1. Της τεράστιας ρύπανσης από πλαστικά στην περιοχή της Κλείσοβας
2. Την αυθαίρετη δόμηση στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

➤ Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι ο παράγοντας που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προστασία της.

✎ Σας καλούμε να συμμετέχετε στις Ομάδες Έρευνας των Αιτιών Υποβάθμισης, που στόχο έχουν την τεκμηριωμένη προσέγγιση και την εύρεση λύσεων.

Η ομάδα μας φτιάχτηκε εδώ και λίγους μήνες απο πολίτες που αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον του υπέροχου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας, δηλαδή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Ξεκινώντας την ενασχόληση μας με το θέμα αρχίσαμε να καταγράφουμε τα βασικά προβλήματα της περιοχής. Μετά απο συζήτηση και έρευνα σε δημόσια έγγραφα καταλήξαμε στην παρακάτω λίστα με τις βασικές αιτίες υποβάθμισης της λιμνοθάλασσας:

Κατακερματισμός της λιμνοθάλασσας με δρόμους κατάτμησης. Αποτέλεσμα, να μήν ανανεώνονται τα νερά της
Αυθαίρετη δόμηση
Τα φράγματα των ποταμών που έχουν δημιουργήσει κατακράτηση φερτών υλικών και μείωση της παροχής του γλυκού νερού. Λόγω αυτών, παρατηρείται διάβρωση των αμμονησίδων που οριοθετούν την λιμνοθάλασσα.
Αποξήρανση και αλυκοποίηση μέρους της λιμνοθάλασσας.
Δυσλειτουργία των βιολογικών καθαρισμών του Δήμου Μεσολογγίου – ανυπαρξία τους σε πολλές δημοτικές ενότητες
Επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα και κατ’ επέκταση της λιμνοθάλασσας λόγω αποβλήτων απο οικιακά αστικά λύματα σε πολλές περιοχές της ευρύτερης περιοχής (απορροφητικοί βόθροι)
Παράνομες χωματερές δίπλα στην λιμνοθάλασσα
Μη υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού της Μαρίνας Μεσολογγίου
Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων απο μεταποιητικές μονάδες της περιοχής (Βιοτεχνίες – ελαιοτριβεία – τυροκομεία κτλ)
Υπεράντληση υδροφόρων απο παράνομες και μη γεωτρήσεις
Απορροές υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων λόγω της αλόγιστης χρήσης και κατάχρησης τους στις αγροτικές καλλιέργειες.
Έλλειψη βιώσιμης οργανωμένης αλιείας – κατάργηση ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου – παράνομη αλιεία.
Παράνομο κυνήγι
Οι κυριότερες πηγές μας για την παραπάνω λίστα είναι η μελέτη για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος(Φεβρουάριος 2016). Επίσης, οι εκθέσεις της συνθήκης Ramsar, όπως επίσης και η Αξιολόγηση Προστασίας και Διαχείρισης των Ελληνικών Υγρότοπων Ramsar από την WWF και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία(2009). Τέλος, πληροφορίες αντλήσαμε και απο έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Λόγω των παραπάνω η λιμνοθάλασσα βρίσκεται πλέον στην μαύρη λίστα της συνθήκης Ραμσάρ, γνωστή και ως Πρωτόκολλο του Μοντρέ. Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται συνεχώς, ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλά και νέων ζητημάτων που προκύπτουν, όπως είναι τώρα το θέμα με τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας απο βιορευστά ή μελλοντικά, τα νέα φράγματα στον Εύηνο και οι αναμενόμενες εξορύξεις πετρελαίου στην περιοχή.

Σαν ομάδα σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε οτι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια για τα ζητήματα αυτά. Είμαστε διατεθειμένοι όμως να ασχοληθούμε σε μια προσπάθεια να προστατέψουμε την περιοχή μας και το μέλλον μας. Καλούμε λοιπόν οποιονδήποτε μπορεί να έχει στοιχεία ή να θέλει να επισημάνει προβλήματα που δεν έχουμε θίξει ή να στηρίξει την προσπάθεια μας να επικοινωνήσει μαζί μας. Το μέλλον της λιμνοθάλασσας περνάει απο το χέρι όλων μας. Ας μην σταθούμε αδιάφοροι.