Στις Βρυξέλλες η 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου NEW METRO για τη Μηχανοτρονική

Ο καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε στη 2η συνάντηση εταίρων του έργου NEW METRO – embeddiNg kEts and Works based learning into MEchaTROnic profile, που έλαβε χώρα στις 4 και 5 Ιουλίου 2019 στις Βρυξέλλες. Η Μηχανοτρονική αποτελεί συνδυασμό των επιστημών της Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής και αναγνωρίζεται ως ένας από τους διαθρωτικούς παράγοντες για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Το έργο NEW METRO έχει ως στόχο να διαπιστώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της Μηχανοτρονικής και να σχεδιαστεί ένα κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς. Η βασική επιδίωξη είναι να περιγραφεί και να υιοθετηθεί το εκπαιδευτικό μοντέλο που θα προάγει δεξιότητες οι οποίες θα οδηγήσουν σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής ενισχύοντας και καθοδηγώντας την προσπάθεια για την επίτευξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0), στην οποία στοχεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο τις ανάγκες εκπαίδευσης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου (από επτά Ευρωπαϊκές χώρες ήτοι: Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία, Ισπανία), όπου παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο εξάμηνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια τέθηκαν οι προτεραιότητες εκπαίδευσης στη μηχανοτρονική με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών πλατφορμών. 

Το έργο New Metro ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων “Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Sector Skills Alliances” και οι δράσεις του έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αύξηση της απασχόλησης με την καλλιέργεια δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στον τομέα της Μηχανοτρονικής. Συγκεκριμένα, αναμένεται η ενεργός συμμετοχή φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως υπουργεία και περιφέρειες και ενθάρρυνση της συνεργασίας τους σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετοχή των νέων σε προγράμματα κατάρτισης υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης στη Μηχανοτρονική, σε έναν κλάδο με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, και τέλος, σχεδιασμό ενός συστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου http://www.newmetro.eu/