Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται η Πάλαιρος σήμερα Δεύτερα από νωρίς το απόγευμα.
Η βλάβη, που μάλλον προκλήθηκε από την κακοκαιρία, ακόμη δεν αποκαταστάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά προβλήματα.
medewnpress.blogspot.com/
https://xiromeronews.blogspot.com/