ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ    
ΘΕΜΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΤΑΛΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Πρόεδρε
Ως Τοπικός Σύμβουλος της Κοινότητάς μας, νιώθω την υποχρέωση απέναντι σε αυτούς που με στήριξαν στις προηγούμενες εκλογές αλλά και χρέος μου σε όλοι την τοπική κοινωνία, να  σας καταθέσω και να σας γνωρίσω τις δικές μου σκέψεις, θέσεις άλλα και τις προτάσεις μου, προς όφελος όλων, για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών. Πολλές φορές τέτοιου είδους επενδύσεις γίνεται στοιχείο πολιτικής, ψηφοθηρικής και κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των ολίγων, κάτι που εγώ δεν υιοθετώ.

Θα πρέπει η κάθε μας  πράξη να εμπεριέχει την λογική του κοινού οφέλους, να έχει ωφέλιμες συνέπειες για όλους και να θέτει σε ίση μεταχείριση όλους όσους αφορά.

Πέρα όμως από τα οποιαδήποτε υπέρ η κατά της αιολικής ανάπτυξης πρέπει πρώτα  να γίνει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση προς τους κατοίκους με πρωτοβουλία των τοπικών εκλεγμένων, κάτι το οποίο παρακίνησα, αλλά μάταια, ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματά μας.

Η δική μου θέση είναι υπέρ της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναζητήσουμε, να επιδιώξουμε και να διεκδικήσουμε  τα ΑΜΕΣΑ ανταποδοτικά οφέλη αυτής της επένδυσης, για όλη την τοπική κοινωνία, αλλά να διασφαλίσουμε και τα μελλοντικά οφέλη, ώστε όλα τα χρήματα να έρχονται στο χωριό.

Παρακάτω σας καταθέτω μερικές από τις προτάσεις που θέλουμε να θέσουμε ως κοινότητα, αλλά και με την στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου, και σας παρακαλώ να το φέρετε ως θέμα στο επόμενο συμβούλιό σας, με παρουσία και κατοίκων του χωριού και εάν γίνεται και εκπρόσωπο της εταιρείας:

  1. Οι εργαζόμενοι που θα χρειαστεί και κατά την διάρκεια αλλά και κατά την λειτουργία των ανεμογεννητριών, να είναι από την κοινότητά μας και εάν δεν βρεθεί, από γύρω όμορες κοινότητες και κύριος τρόπος επιλογής θα είναι τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και όχι με άλλου είδους αξιολόγηση.
  2. Στην κορυφογραμμή, όπου θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες, υπάρχει ένα εξωκλήσι,  ο Προφήτης Ηλίας. Να  γίνει μία διαμόρφωση, περίπου (2) δύο στρεμμάτων με περίφραξη, περιμετρικά της Εκκλησίας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το πανηγύρι μας πιο εύκολα. Όπως επίσης και ένα οίκημα όπου θα είναι περιουσιακό στοιχείο της ενορία μας και θα το διαχειρίζεται το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Κεχρινιάς. Επίσης η απόσταση των ανεμογεννητριών να είναι σε τέτοια απόσταση, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των προσκυνητών.
  3. Να αδράξουμε την ευκαιρία και να γίνει ένας τρόπος πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση του προβλήματος με τις άδειες σταβλικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν αρκετοί συγχωριανοί μας που δεν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες και χάνουν πάρα πολλά χρήματα από τις ενισχύσεις.
  4. Δέσμευση της εταιρείας, για την κατασκευή αναμεταδότη σε περίπτωση που θα υπάρχει πρόβλημα στις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες του Περγαντή.
  5. Κατασκευή ομβροδεξαμενών για τα ζώα και εγκαταστάσεις για τα άγρια άλογα του Πεταλά.
  6. Κατασκευή ενός εκτροφείου, για την ενίσχυση της πανίδας στην περιοχή, γιατί από αυτή την επένδυση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
  7. Τοποθέτηση παγκακίων σε όλο το μήκος του δρόμου της κορυφογραμμής και δέσμευση της εταιρείας ότι ο δρόμος θα είναι ανοιχτός.
  8. Τελειώνοντας το πιο σημαντικό. Να δεσμευτεί η εταιρεία, απέναντι στους κατοίκους, ότι οι οποιεσδήποτε μελλοντικές συνέπειες, στο ζωικό κεφάλαιο και στα αναπαραγωγικά ζώα, ( αποβολές, τερατογέννηση, μη αναπαραγωγή, κ.α.) , ότι θα καταβάλλει άμεσα αποζημίωση και ενδεχομένως το σταματά την λειτουργία των ανεμογεννητριών. Γιατί δεν θα επιτρέψουμε η Κεχρινιά να εκτρέφει υγειονομικές βόμβες, προς του πολίτες της χώρας μας, για να κερδίσουνε μερικοί.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ζητήσω και τις δικές σας προτάσεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ώστε να τις καταθέσουμε στην εταιρεία, για να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά και την στήριξη όλων σας. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μακριά από διχαστικές πρακτικές του παρελθόντος που χρησιμοποιούν κάποιοι, για να έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων. Αυτές μας φτάσανε εδώ που είμαστε σήμερα.

Σας ευχαριστώ και ελπίζω να εισακουστούν οι ανησυχίες μας και να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας.

 

Με εκτίμηση

Χρήστος Γ. Χούτας

Τοπικός Σύμβουλος Τ. Δ. Κεχρινιάς

Κοιν.:

1) Δήμαρχο Αμφιλοχίας.

2) Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων.

3) Σύλλογος Απανταχού Κεχρινιωτών, Αθήνα.