Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Συνεδριάζει έκτακτα την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία αφορά δέσμευση και μεταφορά των ταμειακών αποθεμάτων των Ο.Τ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδας. Εισηγητής του θέματος, είναι ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος.