Έργα προστασίας στο δασύλλιο του Αγ.Χριστοφόρου

p4270023-702x336

Στο τέλος ενός σπουδαίου έργου είναι το Δασαρχείο Αγρινίου, το οποίο αφορά την αντιπυρική προστασία και την αναβάθμιση του αλσύλλιου του Αγίου Χριστοφόρου, που άμεσα αφορά την πόλη του Αγρινίου, η οποία έχει το δασύλλιο ως μοναδικό πνεύμονα πρασίνου. Από τα μέσα του Φεβρουαρίου ξεκίνησαν εργασίες και στην παρούσα φάση είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Αντίστοιχου βεληνεκούς καθαρισμός στο αλσύλλιο είχε γίνει πάλι πριν τουλάχιστον δέκα χρόνια. Από τα τουλάχιστον τετρακόσια εβδομήντα στέμματα της επιφάνειας του δασυλλίου του Αγίου Χριστοφόρου καθαρίστηκαν τουλάχιστον τα διακόσια είκοσι στρέμματα.

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Δασαρχείου Αγρινίου κα Αλεξάνδρα Πολίτη, έγινε καθαρισμός της υποβλάστησης, σε βάθος τριάντα μέτρων από όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς δρόμους του αλσυλλίου, αφαιρέθηκαν τα ξεραμένα δένδρα, έγιναν κλαδεύσεις δένδρων παντός τύπου και αφού όλα όσα αφαιρέθηκαν από τα δένδρα θρυμματίστηκαν, τα πριονίδια από την διαδικασία αυτή σκορπίστηκαν στο δασύλλιο, ώστε να επωφεληθεί το έδαφος.

Το έργο ήταν ενταγμένο στα πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το Δασαρχείο Αγρινίου είχε έτοιμη την μελέτη, ανέλαβε την επίβλεψη των εργασιών και η υλοποίηση του έργου, έγινε μέσω δημοπρασίας, από εργολάβο. Αν και το αρχικό κόστος, σύμφωνα με την μελέτη, ήταν περίπου στα εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, μέσω της δημοπρασίας επιτεύχθηκε μεγάλη έκπτωση και το τελικό κόστος της αντιπυρικής θωράκισής του δασυλλίου, η περιποίησή του και η αναβάθμισή του, ήταν περίπου σαράντα χιλιάδες ευρώ.

«Οι εργασίες που έγιναν σκόπευαν στην απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, κυρίως σε μικρό ύψος, κάτι που συμβάλει τόσο στην πρόκληση πυρκαγιάς και στην εξάπλωσή της. Επιχειρήσαμε την ώθηση των αυτοχθόνων ειδών που είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στο περιβάλλον» δήλωσε η κα Πολίτη.

Το δασύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου είναι υγιέστατο. Μπορεί να κυριαρχεί το πεύκο, που έχει μεγάλη ευαισθησία, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό το δασύλλιο κατακλύζεται από αυτόχθονα είδη, όπως πουρνάρι, κουμαριά, σχίνος, ρίκι, φιρίκι, αργία, αγριελιά κλπ, που είναι πολύ περισσότερο ανθεκτικά.

Κων/νος Χονδρός ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ