Αγρίνιο: Let’s do it Greece: Καθαρισμός του δάσους του Αγίου Χριστοφόρου

let's do it Greece 2015