Ανακοίνωση του Δημάρχου Θέρμου για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους ΟΤΑ

10429279_861599810568883_3296373972990892495_nΤη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους ΟΤΑ που αφορά 32.433 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης. Όπως προκύπτει από την προκήρυξη του ΟΑΕΔ που εκδόθηκε στις 02/04/2015, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 27/04/2015 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό του Οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:

1.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ1.
2.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3.    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 
4.    άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά ποσόντα τους.
5.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.   

Ο Δήμαρχος Θέρμου
Σπυρίδων Κωνσταντάρας