Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΣΒΔΕΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣΒΔΕΝ σε συνεδρίασή του στις 25-5-2015 προέβει στην ανασύστασή του.

Ως εκ τούτου η νέα σύσταση του Δ.Σ. καθορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΑΙΔΩ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΣΒΔΕΝ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                              ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ