Διαγωνισμός ιδεών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

1BEC057E9E1DA80A996667A333FAAA9C
Σε νέους από 16 έως και 35 ετών απευθύνεται η πρόκληση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για νέες, καινοτόμες ιδέες στους τομείς της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, στην γεωργία, την αλιεία ή την κτηνοτροφία, τον τουρισμό ή τον πολιτισμό ή τέλος, στις αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Το Ίδρυμα που εποπτεύεται Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θα δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό με την επωνυμία “ideatree” έως τις 22 Μαΐου 2015. Πέντε ομάδες που θα διακριθούν για την ιδέα τους θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 9000, 6.000, 5.000, 3.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα. Εκτός όμως από χρήματα, οι πέντε καλύτερες ομάδες θα συστεγαστούν για 3 έως και 5 μήνες στις λεγόμενες θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις -και συγκεκριμένα στο Orange GroveFound.ationImpact Hub AthensThe Cube Athens και στηνΘερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α)- όπου θα εκπαιδεύονται, θα καθοδηγούνται και θα δικτυώνονται με επιχειρήσεις. Τέλος, στα βραβεία περιλαμβάνονται και υποτροφίες για συμμετοχή στα διαθέσιμα προγράμματα e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε περισσότερα για τον (δεύτερο) διαγωνισμό ideatree στον ομώνυμο δικτυακό τόπο στην διεύθυνση ideatree.gr

In.gr