Δυναμική συμμετοχή των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας και επιχειρήσεων στο FORUM για την Ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνίδας

A FORUM

Με την δυναμική στήριξη και την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιείται το Ά Forum για την ανάδειξη και την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας το Σάββατο και την Κυριακή 16/17 Μαΐου 2015,στο “Αρχοντικό της Λίμνης” στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου.

Πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση στα θέματα του τεράστιου φυσικού πόρου της περιοχής συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας,ο Δήμος Αγρινίου ,η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το Περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ,η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοχνών Αιτωλοακαρνανίας και η Αναπτυξιακή “ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.”

Κομβικό ρόλο στην όλη διοργάνωση έχει η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αγρινίου.

  Οι θεματικοί άξονες του forum είναι:

            Το Κανονιστικό και Διαχειριστικό πλαίσιο, που διέπει τον πόρο

            Η βιώσιμη  Ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας και της γύρω από αυτήν περιοχής.

            Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης

            Η ανάπτυξη  υποδομών για την διασφάλιση  των περιβαλλοντικών και οικολογικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων

            Χωροταξικός σχεδιασμός των δράσεων

            Ανάπτυξη του αγροτικού, θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού

            Καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

Ταυτόχρονα με τις εργασίες του forum θα λειτουργήσει εκθεσιακός χώρος, όπου πανελλαδικές και τοπικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους, τα προϊόντα τους, καθώς και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα, που σχετίζεται με την λειτουργία και προβολή της επιχείρησης τους.

Η πρωτοβουλία αυτή πάρθηκε έχοντας  βαθιά θεμελιωμένη την πεποίθηση ότι η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της Δυτικής Ελλάδας. Επιχειρούμε μαζί με τους φορείς της περιοχής αλλά και την ιδιωτική πρωτοβουλία, που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, να  θέσουμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων την βιώσιμη ανάπτυξη της και να αναδιατυπώσουμε την αναγκαιότητα της προστασίας της, αλλά και της ολιστικής αξιοποίησης της περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής δυναμικής της.

Στην ιστοσελίδα trihonida.blogspot.gr θα δείτε λεπτομερειακά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διοργάνωση του Α΄ FORUM για την Ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνίδας

Διοργάνωση: kinisi
Anydaynews | Agriniotimes.gr | Ρ/Σ Agrinio937 fm

Σαλάκου 5 | 4ος όροφος | Αγρίνιο | 30 100 | τηλ.: 26410 45000 – 6944708152 |                                [email protected] | [email protected]