Εκθεση έργων Αγιογραφίας των μαθητών της σχολής ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ (βίντεο)

Andreas Koutsothanasis