Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά της Αιτωλοακαρνανίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι  από τα μικτά κλιμάκια ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα,  με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας και ελληνοποίησης ξένων κρεάτων.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, σε κρεοπωλεία, κατεψυγμένα προϊόντα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων και άλλων ειδών, ώστε να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής διακίνηση των προϊόντων.

Τονίζεται ότι όλα τα σφάγια πρέπει να φέρουν σφραγίδες που υποδηλώνουν αφενός την προέλευσή τους και αφετέρου ότι είναι κατάλληλα προς κατανάλωση. Σφάγια τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν φέρουν την κατάλληλη σφραγίδα θα καταστρέφονται αμέσως.

Η μεταφορά των κρεάτων επιτρέπεται μόνο με οχήματα-ψυγεία εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Τα σφάγια θα πρέπει να συνοδεύονται απ΄ τα απαραίτητα εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια – δελτία αποστολής) στα οποία θα αναγράφεται η χώρα προέλευσής τους  με ευθύνη του αγοραστή και του πωλητή.