Εορτασμός του Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης

Εμφάνιση ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ.jpg

Τo Σάββατο 25  Aπριλίου 2015 oἹερός Ναός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ἑορτάζει τήν ἐπέτειον αὐτοῦ ἑορτήν μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΑ 7.00 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΑ 7.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προσκαλοῦνται οἱ φιλέορτοι Χριστιανοί, νά προσέλθουν καί νά συμπροσευχηθοῦν.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ