Επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα  σε πολλές περιφέρειες της χώρας τα απορρίμματα οδεύουν σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης (ΧΑΔΑ) με προφανείς συνέπειες στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την γεωργία και τον τουρισμό. Το πρόστιμο που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την προώθηση άμεσων λύσεων.

Για την επίλυση του προβλήματος, Περιφέρειες και οι ΦοΣΔΑ, που είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, προκήρυξαν διεθνείς διαγωνισμούς αξιοποιώντας τον θεσμό των ΣΔΙΤ, από τους οποίους έχουν ήδη αναδειχθεί ανάδοχοι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Τράπεζες, Ιδιωτικά Κεφάλαια), έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης και αναμένεται η συμβολαιοποίηση των έργων και η έναρξη κατασκευής.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κύριος Υπουργός :

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ποια η θέση της Κυβέρνησης για τα έργα, ποια η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τηνπορεία των έργων όπως επίσης και για τη διάθεση των σχετικών επιδοτήσεων; Υπάρχει χρονικός κίνδυνος απώλειας επιδοτήσεων ;
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παύση της λειτουργίας και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που λειτουργούν/λειτουργούσαν και ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός (ύψοςεπένδυσης, ωφέλεια, θέσεις εργασίας) της Κυβέρνησης για τη διαχείριση αποβλήτων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ