Ευχαριστίες Παπαναστασίου στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αγρινίου

Eυχαριστώ θερμά τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αγρινίου για την εθελοντική προσφορά του όχι μόνο στο Πρόγραμμα Προληπτικού Οδοντιατρικού Ελέγχου παιδιών, αλλά συνολικά στη βοήθεια και την παρουσία του στις δράσεις του δήμου. Στο Πρόγραμμα Προληπτικού οδοντιατρικού Ελέγχου συμμετείχαν, από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2015, μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αγρινίου.

Οι εθελοντές-οδοντίατροι εξέτασαν 884 μαθητές, Δημοτικών Σχολείων της πόλης και Δημοτικών Ενοτήτων και έδωσαν Ατομικά Δελτία προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς τους να ενημερωθούν για τυχόν προβλήματα και για τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση τους.

Στόχος του προληπτικού προγράμματος είναι η διατήρηση της στοματικής υγείας των παιδιών.