Η απάντηση του ΦΟΔΣΑ στη δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος» για το ΧΥΤΑ Παλαίρου

Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) 3ης διαχειριστικής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, Γεώργιος Κατσαμπίρηςαπαντάστην καταγγελία της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος» για τοΧΥΤΑ Παλαίρου.
 Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Τ.Κ.: 30002
ΤΗΛ: 2643023896
e- mail: katsampiris@teemail.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
      Σε συνέχεια των όσων ειπώθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο της 5/4/2015, που πραγματοποιήθηκε στην Κατούνα και των δηλώσεων της παράταξης«Ανοικτός Δήμος», σε ανακοίνωση που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα (7/4/2015), σας ενημερώνω για τα παρακάτω:
1.-Με την αριθμ.πρ.: 24/10-12-2012 σύμβαση, δόθηκε με απευθείας ανάθεση το έργο «λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ» με ημερομηνία λήξης την ημέρα ανάδειξης νέου εργολάβου ο οποίος θα προκύψει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού (επ’ αόριστο). Ο πρώτος αυτός εργολάβος κατήγγειλε την παραπάνω σύμβαση την 31/3/2014, γιατί οι οφειλές από τον ΦΟΔΣΑ είχαν φτάσει περίπου στις 260.000€. Σήμερα είμαστε στα δικαστήρια και ήδη μας έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
2.-Την 13/03/2014 έγινε διοικητική παραλαβή του έργου, χωρίς να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία επιμέρους τμήματα του έργου, π.χ. βιολογικός καθαρισμός στραγγιδίων και χωρίς να γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας από την παλαιά δημοτική αρχή και το παλαιό Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το παραπάνω πρόβλημα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειες (επιβλέπουσα αρχή) και τον εργολάβο κατασκευαστή……………
3.-Με την αριθμ.πρ.:96/05-07-2014 έγινε 2η απευθείας ανάθεση για το έργο «λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ» με ημερομηνία λήξης την ημέρα ανάδειξης νέου εργολάβου ο οποίος θα προκύψει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού (επ’ αόριστο). Οδεύτερος εργολάβος εγκατέλειψε το έργο «εν μια νυκτί» την 06/12/2014, όταν με την αριθ.πρ.: 146/5-12-2014, (πράξη 96 ελεγκτικού συνεδρίου) αναφέρεται ότι η εν λόγω σύμβαση χαρακτηρίστηκε αβάσιμη, αόριστη και παράνομη από τον επίτροπο.
4.-Στις 08/12/2014 έγινε νέο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, στο οποίο ανέλαβα χρέη προέδρου. Μέχρι την ημέρα αυτή οι οφειλές προς τρίτους (εργολάβους, ΔΕΗ, λογιστές κτλ) ήταν παραπάνω από 400.000€, που συνοδεύονταν από πολλά εξώδικα και διαταγές πληρωμής.
5.-Μέχρι την 08/12/2014 δεν είχε γίνει από τους προηγούμενους δυο εργολάβουςανάπτυξη δικτύου βιοαερίου, όπως προβλέπει η μελέτη κατασκευής του έργου.
      Στη συνέχεια το νέο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ και για λόγους διαφάνειας και οικονομίας, θεώρησε απαραίτητο για την ασφαλή, νόμιμη, τεχνικά και περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία του συνόλου του έργου του ΧΥΤΑ, να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη κατάλληλης εταιρείας που θα έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να αναλάβει το έργο «λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ».
     Δεδομένου ότι ο ΦΟΔΣΑ δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, για την σύνταξη μελετών, διακηρύξεων, διαδικασίες διαγωνισμού κτλ, ένα από τα δικαιολογητικά που ζητήθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έγκριση του διαγωνισμού ήταν μια προγραμματική σύμβαση με τον δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Από τη σύμβαση αυτή προκύπτει ότι η τεχνική υπηρεσία που διαθέτει ο δήμος, αναλαμβάνει τις παραπάνω διαδικασίες και μελέτες για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ (ΧΥΤΑ). Αντίστοιχες συμβάσεις υπογράφουν οι περισσότεροι δήμοι της χώρας.
       Παρόμοιες συμβάσεις έχει κάνει ξανά κατά το παρελθόν ο ΦΟΔΣΑ με τον δήμο Ακτίου Βόνιτσας για διαφορετικά έργα ή προμήθειες, με τελευταίο (2013) το «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 3ης Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ –ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ».
     Η σύμβαση για την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αναφέρεται σε συνεργασίες με άλλους δήμους και δεν διαφέρει σε τίποτα από την παραπάνω σύμβαση για την προμήθεια, παρά μόνο στη φύση του έργου.
      Κατά την γνώμη μου, η διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έπρεπε ήδη να έχει γίνει από τον Δεκέμβριο του 2012 και θα βοηθήσει να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα (1-5). Για τους λόγους αυτούς περιμέναμε, αν μη τι άλλο, μια επιδοκιμασία από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. 
     Αντιθέτως, μερικοί για λόγους εντυπώσεων και με σκοπό να επωφεληθούν προσωπικά, έχουν προχωρήσει σε παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης, παρερμηνεύοντας το περιεχόμενο της σύμβασης.
     Δεν μας είπαν όμως, ποια είναι η πρότασή τους σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση και ο διαγωνισμός σύμφωνα με την νομοθεσία. Μήπως μια 3η απευθείας ανάθεση παρόμοια με του 2012 και του 2014, με τα απολέσματα που αναφέρονται παραπάνω και όχι μόνο αυτά;
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Κατσαμπίρης   
xiromeronews.blogspot.gr