Κυλοφοριακές ρυθμίσεις για τους αγώνες Κ-17

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή της Τελικής φάσης του πρωταθλήματος Novasports Super League K-17, αγωνιστικής περιόδου 2014 – 2015, που θα διεξαχθεί την 28 & 30/5/2015 στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο  Αγρίνιο Αιτ/νίας.».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Το υπ’ αριθμ. 4115 από 22-5-2015 έγγραφο της Super League και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, λόγω διεξαγωγής των αγώνων :

1ος Ημιτελικός – Πέμπτη (28/5/2015) και ώρα 17.00΄

2ος Ημιτελικός – Πέμπτη (28/5/2015) και ώρα 20.00΄

Τελικός – Σάββατο (30/5/2015) και ώρα 18.00

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ στάθμευσης και  κυκλοφορίας των οχημάτων, από ώρα 14.00΄ έως την 22.30΄ ώρα της 28/5/2015 και από ώρα 15.00΄ έως την 21.00΄ ώρα της 30/5/2015,  σε όλο το μήκος των δημοτικών  οδών Καζαντζάκη , Αχελώου  και Βλοχού, για να διεξαχθούν με ασφάλεια οι προαναφερόμενοι  ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Η οδική κυκλοφορία στα ανωτέρω σημεία, θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα , των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 28/5/2015 ώρα 14.00΄ και την 30/5/2015 ώρα 15.00΄ .

 

   ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».