Μέχρι τέλος Ιουνίου οι εργασίες στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Πλησιάζοντας προς το τέλος των εργασιών για την αποκατάσταση των τμημάτων του Κάστρου της Ναυπάκτου, η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για το έργο. Η αποκατάσταση και η στερέωση των τμημάτων που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και φθορές τόσο από παρέλευση του χρόνου όσο και από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και μετά τις αλλαγές που υπήρξαν τον Νοέμβριο του 2014 στις Εφορείες, αποπερατώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Όπως έχει αναφερθεί και σε παλαιότερο ρεπορτάζ της Εφημερίδας Ναυπακτία press, εντάχθηκε  με προϋπολογισμό 300.000 Ευρώ στον άξονα «03 – Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»  2007-2013 και έχει διάρκεια 20 μήνες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου του 2013 και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου του 2015.
Στο διάστημα αυτό απασχολήθηκαν στο έργο πέραν του μόνιμου προσωπικού της Εφορείας δεκατρείς συμβασιούχοι (1 αρχαιολόγος, 2 αρχιτέκτονες, 1 συντηρήτρια, 1 λογιστής και 8 εργατοτεχνίτες). Χαρακτηριστικά να αναφερθεί πως από τις 300 χιλιάδες ευρώ που δόθηκαν για το έργο, οι 200 περίπου χιλιάδες αφορούσαν μισθοδοσία. Όπως αναφέρουν πηγές της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό που δόθηκε σε ανθρώπους που βρήκαν δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μελέτη είχε εκπονηθεί το 2013 από την υπάλληλο της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και πολιτικό μηχανικό Ελένη Κατσούλη.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα ακόλουθα τμήματα του Κάστρου Ναυπάκτου  :
Τμήμα Α : Εξωτερικά του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του 1ου οχυρωματικού περιβόλου, καθώς και εσωτερικά σε μικρό τμήμα του.

Στα πλαίσια του έργου, το 2014 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική μελέτη για τα τμήμα Α από τον συμβασιούχο Μ. Παπαβαρνάβα, αρχιτέκτονα  : “Μελέτη αποκατάστασης των σωζόμενων επάλξεων, τεκμηρίωσης και πρότασης αναστήλωσης των κατεστραμμένων σε τμήμα του δυτικού λιμενοβραχίονα του Κάστρου Ναυπάκτου ”  η οποία εκτελέστηκε με αύξηση φυσικού αντικειμένου και χρονική παράταση του έργου.

Τμήμα Β :  Εξωτερικά του ανατολικού επιθαλάσσιου τείχους του 1ου  οχυρωματικού περιβόλου.
Τμήμα Γ : Εξωτερικά σε τμήμα του ανατολικού τείχους του 2ου  οχυρωματικού περιβόλου στην περιοχή της Μεγαλομάτας.
Τμήμα Δ : Σε τοίχο αντιστήριξης εντός του 4ου οχυρωματικού περιβόλου στο προαύλειο του ιερού ναού Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το στολίδι της Ναυπάκτου, το λιμάνι και το Κάστρο, έχουν αναστυλωθεί και μετά το τέλος του Ιουνίου οι επισκέπτες και οι μόνιμοι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσω του Κάστρου την ιστορία του τόπου.

lepantortv.gr