Ξεκίνησαν οι εργασίες στο οδικό τμήμα Αγγελόκαστρο-Σταμνά- Κλεισορεύματα

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού τμήματος :Αγγελόκαστρο-Σταμνά- Κλεισορεύματα προυπολογισμού 200.000 €.
Με την συγκεκριμένη εργολαβία αποκαθίσταται το φθαρμένο οδόστρωμα με νέες ασφαλτικές εργασίες ,ενώ προβλέπεται η σήμανση του δρόμου καθώς και η διαγράμμιση του.
Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
της ΠΔΕ και ανάδοχος εταιρεία η ΗΡΩΝ Ο.Ε.
Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα.