Οι αλλαγές στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

ert-614x378

Ολοκληρώνεται σήμερα, σε δεύτερη ανάγνωση, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ προκειμένου στη συνέχεια να πάρει ημερομηνία για την εισαγωγή του στην Ολομέλεια.

Με την έναρξη της συζήτησης ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς ανακοίνωσε, «με διάθεση συνθέσεων», κατά δήλωσή του, σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων για τις οποίες είπε ότι ανταποκρίνονται στο κλίμα της συζήτησης και στο πνεύμα των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τα κόμματα και τους φορείς που είχαν κληθεί σε ακρόαση.

Μεταξύ άλλων, με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός:

Η ΕΡΤ δύναται να ιδρύει θυγατρικές και άλλα νομικά πρόσωπα στην Επικράτεια. Όπως εξήγησε ο κ. Παππάς, η προσθήκη είναι αναγκαία κυρίως για να μην υπάρξει κανένα θέμα που αφορά ζητήματα ανταγωνισμού, σε σχέση με το γεγονός ότι η ΕΡΤ μπορεί να είναι και πάροχος δικτύου και πάροχος περιεχομένου για την ψηφιακή τηλεόραση.

Προβλέπεται ρητή υποχρέωση για την νοηματική, τον υποτιτλισμό και την ακουστική περιγραφή για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με προβλήματα ακοής και όρασης. Με την προσθήκη αυτή που επιφέρει η κυβέρνηση, ανταποκρίνεται σε ζητήματα που τέθηκαν από την ΕΣΑμΕΑ.

Η Κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στις παρατηρήσεις φορέων και ενώσεων καλλιτεχνών, προβλέπει ρητή υποχρέωση για διάθεση συγκεκριμένου ποσοστού για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων και βιβλίων. Η ΕΡΤ θα διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου των εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων και τη στήριξη εκδόσεων βιβλίων.

Γίνεται πιο συγκεκριμένο από πού θα προέρχονται τα μέλη των συμβουλίων κοινωνικού ελέγχου.
Στο νομοσχέδιο κατατίθεται προσθήκη η οποία αφορά την τύχη των συμβασιούχων. Η Κυβέρνηση έχει κάνει καθαρό ότι δεν μπορεί να υπάρξει στο νόμο η αναβίωση των συμβάσεων όπως γίνεται για τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου αλλά επέρχεται βελτίωση σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εμπειρία σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών διαφάνειας, ισότητας, το νόμο 2190 κλπ.
Επί της ουσίας η νομοτεχνική βελτίωση αφορά στη μοριοδότηση συμβασιούχων καθώς ήταν αίτημα να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους.

Για το όριο του 25% που έμπαινε ως πλαφόν για τις εξωτερικές παραγωγές, έγινε κατανοητό ότι θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα για τη συγκρότηση αξιόλογου προγράμματος. Σύμφωνα με τη νέα διατύπωση «οι αναθέσεις και οι παροχές αυτές γίνονται με όρους χρηστής διαχείρισης απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας στο πλαίσιο ισοσκελισμένων προϋπολογισμών αφορούν δε σε πρόγραμμα που ενισχύει το παραγόμενο πρόγραμμα από το προσωπικό της ΕΡΤ ΑΕ και στοχεύουν στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και των συντελεστών της».

Διασαφηνίζονται ζητήματα απολαβών για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι Κανονισμοί της ΕΡΤ καταρτίζονται από το ΔΣ ύστερα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας.

ΑΠΕ – ΜΠΕ