Οι Τρεις Αγκλιτσέρος της…. Μπαμπίνης!!!

Τρεις Αγκλιτσέρος… στυλοβάτες του χωριού: O Mπάρμπα Ανδρέας Καρανίκας – O Mπάρμπα Μήτσος Μσσαλής – O Mπάρμπα Γιάννης Μασσαλής.

Μπαμπίνη ΙΝ