Οι ψήφοι και τα ονόματα των αντιπροσώπων της Β΄ΕΛΜΕ στο συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΑΚΕ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Καραμητσόπουλος Γεώργιος 105 Βάρδιας Ευστάθιος 90 Καρανίκας Σωτήριος 40
Γαλατάς Αθανάσιος 91 Σαρδέλης Αθανάσιος 75
Παμποράκης Εμμανουήλ 83 Μπέστιας Γεώργιος 57
Μίκροβας Αντώνιος 65