Προσφυγή στην ΕΕ σχεδιάζει η ΕΙΤΗΣΕΕ για τα τέλη χρήσης των συχνοτήτων

eitisee-614x378

Διαβάστε περισσότερα…

Οι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας καλούνται να πληρώσουν για το διάστημα 2011 – 2014 το ποσόν των 24 εκατ. ευρώ και περίπου 15 εκατ. ευρώ η συνδρομητική τηλεόραση. Τόσο η Forthnet όσο και ο ΟΤΕ TV δηλώνουν πως θα καταβάλουν τις οφειλές, σημειώνοντας πως μέχρι πρότινος δεν είχε εκδοθεί η σχετική πράξη. Επιπλέον, ο νόμος για το τέλος χρήσης συχνοτήτων μπορεί να επεκταθεί και στο ραδιόφωνο.

Η ΕΙΤΗΣΕΕ θεωρεί πως, καθώς οι συχνότητες έχουν εκχωρηθεί στην Digea για 15 χρόνια προς 18,3 εκατ. ευρώ, οι σταθμοί δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν το Δημόσιο, τουλάχιστον από την έναρξη της διαδικασίας μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Και επιπλέον το κράτος οφείλει 24 εκατ. ευρώ για τα δωρεάν διαφημιστικά μηνύματα των κομμάτων που μεταδόθηκαν από τους σταθμούς τα έτη 2012, 2014 και 2015.

«Οδηγός» της κυβέρνησης είναι οι αποφάσεις του ΣτΕ. Για το τέλος χρήσης των συχνοτήτων η απόφαση 1730/2013 του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ έχει κρίνει πως είναι συνταγματικό το άρθρο 1 παρ. 21 του ν. 2328/1995 του Ευ. Βενιζέλου σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος για τη χρήση διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τους κατόχους αδείας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, για όσους σταθμούς λειτουργούσαν με το καθεστώς του ν. 1866/1989. Το τέλος συνιστά αντάλλαγμα για τη χρήση ενός πόρου εν ανεπαρκεία, όπως είναι οι ραδιοσυχνότητες, και όχι φόρο, όπως κρίθηκε και από το Διοικητικό Εφετείο και από το ΣτΕ. Ως προς το ύψος των τελών, το θέμα έχει παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση του ΣτΕ, καθώς υπάρχει η κοινοτική οδηγία 2002/20/ΕΚ (EEL 108),όπου προβλέπεται η επιβολή τελών για δικαιώματα χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων και τίθενται τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους.

«Σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο δαιδαλώδης χαρακτήρας του, σε συνδυασμό με τις εκουσίως επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις, παρατάσεις και αναβολές που αφορούν τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας περί της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, επιβεβαιώνουν τη στερεότυπη απόφαση των κυβερνήσεων της τελευταίας 25ετίας να συντηρείται σε καθεστώς ιδιότυπης νομιμοφάνειας η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών», είχε δηλώσει ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς στη Βουλή. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 4420/2014 (SuperTV – TornaMedia) επικαλείται για μία ακόμη φορά την απόφαση 3578/2010, πάλι της Ολομέλειας: «Η διά των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3051/2102 επ’ αόριστον ανοχή της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως, αντίκειται στο Σύνταγμα».

Το ΕΣΡ θεωρεί πως η απόφαση 3578/2010 της Ολομέλειας του ΣτΕ δεν αφορά τους εθνικής εμβέλειας σταθμούς αλλά μόνο τους αναλογικούς.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, πάντως, έλαβε ανάλογη απόφαση (3315/2014) και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κατέληξε πως η επ’ αόριστον ανοχή του κράτους στην παράνομη λειτουργία και εκπομπή των σταθμών για τους οποίους αντισυνταγματικά δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνιστικές διαδικασίες δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Το ΣτΕ κρίνει πως «ο νομοθέτης δεν ηδύνατο να παρατείνει επ’ αόριστον, με μεταγενέστερες διατάξεις, τη λειτουργία των σταθμών που είχαν ήδη ιδρυθεί άνευ αδείας και με αυθαίρετη κατάληψη συχνοτήτων για τη μετάδοση προγραμμάτων με αναλογικό σήμα».

typologies.gr