Σε εξέλιξη οι εκλογές των αστυνομικών υπαλλήλων Ακαρνανίας – Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

p5280029

Σε εξέλιξη είναι οι εκλογές των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας. Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί στις 09.00 και θα κλείσουν το απόγευμα στις 7.00.
Οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΓΟΥΣΙΑΣ Ελευθέριος
2. ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
3. ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ Ανδρέας
4. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος
5. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος
6. ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα
7. ΛΥΣΣΑΡΗΣ Κων/νος
8. ΜΗΤΣΗΣ Ευστάθιος
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος
10. ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
11. ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος
12. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ

1. ΓΟΥΣΙΑΣ Ελευθέριος
2. ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
3. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος
5. ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα
6. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος
7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος
8. ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
9. ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος
10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. ΛΥΣΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος
2. ΜΗΤΣΗΣ Ευστάθιος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος
2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης
3. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος

Β. «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ »
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΒΛΑΧΟΣ Κων/νος
2. ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων
3. ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος (Χάρης)
4. ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης
5. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος
6. ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος
7. ΜΗΝΑΣ Γεώργιος
8. ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος
9. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
10. ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος
11. ΣΕΛΙΜΑΣ Αθανάσιος
12. ΤΣΟΥΝΗΣ Ματθαίος (Μάνθος)
13. ΤΟΥΡΛΙΔΑ Σταυρούλα
14. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ Αγγελική
15. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
1. ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων
2. ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος (Χάρης)
3. ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος
5. ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος
6. ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος
7. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
8. ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος
9. ΣΕΛΙΜΑΣ Αθανάσιος
10. ΤΟΥΡΛΙΔΑ Σταυρούλα
11. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική
12. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. ΜΗΝΑΣ Γεώργιος
2. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Απόστολος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος
2. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Απόστολος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο όσοι ψηφίζουν μπορούν να ρίξουν μέχρι εννέα (9) σταυρούς.
Για τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ μέχρι επτά (7) σταυρούς.
Για τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α. Ακαρνανίας μέχρι ένα (1) σταυρό και για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης σημειώνουμε μέχρι τρεις (3) σταυρούς.

Κων/νος Χονδρός  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ